Diensten

De dienstverlening van Steven Muiser Consultancy richt zich op de bedrijfsvoering van (semi)overheids- en non-profitorganisaties en profitorganisaties en is onder te verdelen in:

 • Interim- en financieel management
 • Organisatie en advisering
 • Coachingen en training
 • Administratieve dienstverlening

De (advies)werkzaamheden kunnen betrekking hebben op:

 • Optimalisatie van de bedrijfsvoering Rechtmatigheid(sonderzoeken) 
 • Het inrichten van de auditfunctie en het opstellen van auditplannen 
 • Het optimaliseren / verbeteren van financiële processen 
 • Het ontwikkelen en/of verbeteren van managementinformatie 
 • Inrichting rondom Single Information, Single Audit (SISA) 
 • Tijdelijke projectmatige ondersteuning
 • Inrichten Tax Control Framework vanuit het Horizontaal Toezicht Belastingdienst

Deze opdrachten worden uitgevoerd op het gebied van: Financiële administratie, Interim management, Begrotings- en jaarrekeningtrajecten, Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC).

Voor meer (actuele) informatie kunt u altijd mijn profiel op LinkedIn raadplegen: http://www.linkedin.com/in/stevenmuiserconsultancy

Contact


Tel:
06-23921463

E-mail:
info@muiserconsultancy.nl

Adres:
it Gerslān 1
8621 DW HEEG